Historiek

Ontstaan en naam

Op 8 oktober 1961 werd in Antwerpen de vereniging GLORIA MARIS gesticht in café ‘Den Engel’ op de Grote Markt te Antwerpen. Gloria Maris verwijst naar de naam van een zeldzame zeeschelp: de ‘Conus gloriamaris’ (= glorie van de zee). Op 9 mei 1974 werd de vereniging omgevormd tot een v.z.w. en de algemene vergadering van 4 januari 1976 besliste tot een naamsverandering naar ‘Belgische Vereniging voor Conchyliologie vzw’. In 2011/2012 vierde de vereniging haar 50-jarig bestaan en verwierf ze de titel van “Koninklijke vereniging”.

Wat en hoe?

De vereniging groepeert mensen die mollusken (schelpen) en fossielen bestuderen en verzamelen, en telt zo’n 250 leden uit binnen- en buitenland.

Veel leden verzamelen schelpen gewoon omdat ze geboeid zijn door de schoonheid van vorm en kleur, terwijl anderen hun verzameling combineren met postzegels waarop die schelpen zijn afgebeeld of zelfs met kunst- of gebruiksvoorwerpen vervaardigd van schelpen.

Een groot deel van de leden houdt zich echter bezig met wetenschappelijke studies. Daarbij bestudeert men schelpen van een bepaalde familie of van een bepaald gebied; schelpen van bij ons of van elders in de wereld. Soms betrekt men alleen de schelp bij die studie, in andere gevallen ook het dier dat erin leeft.

Wetenschap

De vereniging telt een aantal professionelen uit binnen- en buitenland in haar rangen, die vaak waardevol advies kunnen geven. Sommige leden bereiken na jaren studiewerk een semi-professioneel niveau waarbij ze waardevolle wetenschappelijke bijdragen leveren in verband met de studie van de mollusken. Hierbij worden regelmatig nieuw ontdekte schelpensoorten beschreven. Een aantal schelpen zijn zelfs naar enkele leden genoemd. De publicaties, die het resultaat zijn van dat studiewerk, vinden ruime weerklank in binnen- en buitenland.

De vereniging onderhoudt nauwe contacten en heeft in de loop van de jaren een samenwerking opgebouwd met universiteiten, natuurwetenschappelijke instellingen, musea en andere verenigingen in België, Frankrijk, Groot-Brittanië, Italië, Nederland, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast bestaan er ook goede contacten met een aantal professionele en semi-professionele conchyliologen ( = schelpenverzamelaars) in landen buiten Europa.

Activiteiten

In het verleden organiseerde onze vereniging heel wat tentoonstellingen of nam ze deel aan manifestaties van andere verenigingen. Daarnaast werd ook reeds een aantal wetenschappelijke expedities georganiseerd o.a. naar de Rode Zee, Egypte, Israël, Barbados, Sri Lanka en de Andaman Eilanden (Indië). Niet weinig leden spenderen regelmatig een deel van hun vakantie op zoek naar mollusken op één of andere buitenlandse locatie, soms zelfs tot in de Stille Zuidzee. Dit heeft reeds menige nieuwe schelpensoort opgeleverd. De resultaten van dergelijke expedities en excursies verschijnen in het tijdschrift van de vereniging, dat nog steeds de naam ‘Gloria Maris’ draagt en vier maal per jaar verschijnt.

Beurs

Sinds 1991 organiseert onze vereniging een internationale schelpenbeurs: aanvankelijk één dag maar al snel werd het een tweedaagse happening. Deze beurs is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot de grootste in zijn soort, zowel binnen als buiten Europa. Het aantal standhouders steeg van 30 in de beginjaren tot ruim 90 tegenwoordig. Er zijn meer dan 30 nationaliteiten vertegenwoordigd: naast Europese landen bvb. ook Zuid-Afrika, Australië, Senegal, Japan, Brazilië, Nieuw-Caledonië, Hawaii, enz. De eerste negen jaren werd de beurs gehouden in het Damiaan Instituut te Aarschot. Het toenemende succes en het daaruit voortvloeiend plaatsgebrek hebben er voor gezorgd dat deze beurs vanaf 2000 in Antwerpen plaatsvindt, aanvankelijk in de Sporthal Schijnpoort, en sinds 2010 in de sporthal ‘Extra Time’ in Hoboken.

Bijeenkomsten

De Belgische Vereniging voor Conchyliologie organiseert maandelijks een vergadering in de lokalen van ‘Extra Time’ in Hoboken, waarop telkens een 50-tal leden aanwezig zijn. De vereniging bezit een bibliotheek met een ruim gamma aan boeken en tijdschriften in verband met mollusken. Er bestaat een dochterafdeling, ‘BVC-Kust’, die maandelijks vergadert in Oostende. Tenslotte zijn er drie werkgroepen actief. Een eerste bestudeert de soorten mollusken die voorkomen in de Rode Zee, een tweede bestudeert de familie van de Neritidae, en de derde werkt rond de land- en zoetwatermollusken van België. Deze laatste bestaat sinds 2001 en organiseert regelmatig excursies en determinatienamiddagen. In de voorbije jaren werden de mollusken in het natuurgebied Wolvenberg (Berchem) en in de Antitankgracht rond Antwerpen geïnventariseerd. Recent werd een project gestart om de verspreiding van de grote zoetwatermosselen in Vlaanderen beter in kaart te brengen.

Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten van onze vereniging, lidgelden en adressen kan elders worden gevonden op deze website.