Borende mollusken van Europa

affiche

Deze werkgroep werd pas in 2012 opgericht en richt zich vooral op onderzoek naar de verspreiding van de boormosselen Pholas dactylus en Zirfaea crispata in Europa. Daarnaast wil ze de soortensamenstelling bepalen van de verschillende kustbiotopen waar deze twee soorten voorkomen/ voorkwamen, en tevens de relatie bepalen tussen de hardheid van het substraat en de schelpafmetingen bij boormosselsoorten ie in substraten van verschillende hardheden leven. De werkgroep organiseerde al twee studiereizen van 1 week, naar de kusten van Zuid-Engeland en het zuiden van Portugal. Momenteel is deze werkgroep niet actief.