Land- en zoetwatermollusken

affiche

Regelmatig worden excursies georganiseerd om de molluskenfauna in een bepaald gebied of streek te onderzoeken. In het voorbije jaren werden zo de land- en zoetwatermollusken die voorkomen in het natuurgebied Wolvenberg bij Antwerpen, in de Antitankgracht rond Antwerpen, langs de oude kanaalarm in Feluy, en in de streek rond Olloy-sur-Viroin (bij Nismes) geïnventariseerd.

In 2010 werd gestart met een langlopend project om het voorkomen van de Najaden (dit zijn de grote zoetwatermosselen, zoals de zwanenmossel en de schildersmossel) in Vlaanderen en zelfs ruimer in België te inventariseren.

In 2012 werd het Slak-in-Du project opgestart waarbij de mollusken in de duingebieden aan de Belgische kust opnieuw in kaart worden gebracht.

De werkgroep werkt ook samen met de Werkgroep Waterleven (‘Poelen-werkgroep’) van Natuurpunt voor de determinatie van waterplanten en het onderzoek naar de abiotische factoren van het water, en helpt deze werkgroep bij de determinatie van mollusken in de poelen die zij bestudeert.

Naast excursies worden ook regelmatig determinatievergaderingen georganiseerd waar het recent waargenomen en verzamelde materiaal wordt bestudeerd en besproken, of een bepaalde soort of groep van land- of zoetwatermollusken onder de loep genomen wordt.

Deze vergaderingen gaan door in het Provinciaal Natuur- en Landschapshuis in het kasteel “Vrieselhof” te Oelegem (Schildesteenweg 95, 2520 Oelegem-Ranst).

Lopende projecten: