Over ons - Historiek

Over ons: Wat en waar?

De vereniging groepeert mensen die mollusken (schelpen) en fossielen verzamelen en bestuderen , en telt zo’n 250 leden uit binnen- en buitenland.

We komen maandelijks samen op de tweede zondag van de maand, in Sint Anneke Centrum, Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen.

Je kan dan vanaf 9:00h al binnen, en om 10:00h stipt beginnen we met de mededelingen en de activiteit van die ochtend. Daarnaast zijn er altijd wel enkele verkopers aanwezig, zodat je je collectie kan uitbreiden met heel wat moois.

Vele leden verzamelen schelpen gewoon omdat ze geboeid zijn door de schoonheid van vorm en kleur, terwijl anderen hun verzameling combineren met vb. postzegels waarop die schelpen zijn afgebeeld of zelfs met kunst- of gebruiksvoorwerpen vervaardigd van schelpen.

Een groot deel van de leden houdt zich echter bezig met wetenschappelijke studies. Daarbij bestudeert men schelpen van een bepaalde familie of van een bepaald gebied; schelpen van bij ons of van elders in de wereld. Soms betrekt men alleen de schelp bij die studie, in andere gevallen ook het dier dat erin leeft. 

PS: Behoudens tegenbericht (vb omwille van COVID) zijn er in de maanden juli en augustus geen maandvergaderingen omwille van de vakantie. Je kan alle datums en locaties steeds vinden in de kalender op deze website.

Onze maandelijkse bijeenkomsten

Naast het kopen of ruilen van schelpen of boeken, of het lenen van boeken uit onze bibliotheek – of gewoon gezellig over schelpen leuteren met de vrienden in de cafetaria, voorzien we elke maand een activiteit.

Om 10:00h stipt zijn er altijd de mededelingen, en aansluitend de activiteit. Dit kan gaan van een voordracht of presentatie van een bepaalde groep schelpen, over een workshop rond een bepaalde familie, tot een reisverslag of zelfs de jaarlijkse “Grooten Schelpenkwis” – waar de antwoorden noch de vragen van tel zijn, maar vooral de verhalen plezant zijn die er achter steken.

Op de maandelijkse vergaderingen zijn doorgaans een 50-tal leden aanwezig.  Kan je niet komen? Geen probleem !
Je kan de “Mededelingen” en de presentatie van die dag steeds terug vinden in de ledenzone van deze website, in de daarvoor voorziene folders.

Er bestaat eveneens een dochterafdeling, ‘BVC-Kust’, die maandelijks vergadert in Oostende. Tenslotte zijn er enkele werkgroepen actief. De meest actieve werkt rond de land- en zoetwatermollusken van België. Deze bestaat sinds 2001 en organiseert regelmatig excursies en determinatienamiddagen. Zo werden in de voorbije jaren de mollusken in het natuurgebied Wolvenberg (Berchem) en in de Antitankgracht rond Antwerpen geïnventariseerd. Recent werd een project gestart om de verspreiding van de grote zoetwatermosselen in Vlaanderen beter in kaart te brengen.

Onze Internationale Schelpenbeurs

Sinds 1991 organiseert onze vereniging een internationale schelpenbeurs. Aanvankelijk slechts één dag maar al snel werd het een tweedaagse happening. Deze beurs is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot de grootste in zijn soort, zowel binnen als buiten Europa. Het aantal standhouders steeg van 30 in de beginjaren tot ruim 90 tegenwoordig. 

Verdere informatie over de beurs kan je vinden op de pagina Shell Show van deze website.

Wetenschap

De vereniging telt een aantal professionelen uit binnen- en buitenland in haar rangen, die vaak waardevol advies kunnen geven. Sommige leden bereiken na jaren studiewerk een semi-professioneel niveau waarbij ze waardevolle wetenschappelijke bijdragen leveren in verband met de studie van de mollusken. Hierbij worden regelmatig nieuw ontdekte schelpensoorten beschreven. Een aantal schelpen zijn zelfs naar enkele leden genoemd. De publicaties, die het resultaat zijn van dat studiewerk, vinden ruime weerklank in binnen- en buitenland.

De vereniging onderhoudt nauwe contacten en heeft in de loop van de jaren een samenwerking opgebouwd met universiteiten, natuurwetenschappelijke instellingen, musea en andere verenigingen in België, Frankrijk, Groot-Brittanië, Italië, Nederland, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast bestaan er ook goede contacten met een aantal professionele en semi-professionele conchyliologen ( = schelpenverzamelaars) in landen buiten Europa.

Ontstaan en naam

Op 8 oktober 1961 werd in Antwerpen de vereniging GLORIA MARIS gesticht in café ‘Den Engel’ op de Grote Markt te Antwerpen. Gloria Maris verwijst naar de naam van een zeldzame zeeschelp: de ‘Conus gloriamaris’ (= glorie van de zee). Op 9 mei 1974 werd de vereniging omgevormd tot een v.z.w. en de algemene vergadering van 4 januari 1976 besliste tot een naamsverandering naar ‘Belgische Vereniging voor Conchyliologie vzw’. In 2011/2012 vierde de vereniging haar 50-jarig bestaan en verwierf ze de titel van “Koninklijke vereniging”.