Tijdschrift

Ons tijdschrift “Gloria Maris”.

Als lid van de Koninklijke BVC ontvang je ons tijdschrift “Gloria Maris”. Dat zit vervat in je lidgeld.

Gloria Maris vindt ruime weerklank in binnen- en buitenland. Het wordt geruild of toegezonden aan musea, wetenschappelijke instellingen, universiteiten en verenigingen over de hele wereld.

Ook een idee voor een bericht of artikel?

Gloria Maris bevat 2 delen: een wetenschappelijk deel en een deel over ons als club. Iedereen kan artikels of berichtjes indienen voor één van deze twee delen – of alle twee … waarom niet?

Heb je een idee? Kruip in je pen en stuur het door aan onze redacteurs David of Albert.

Wetenschappelijk idee? Hou dan even rekening met deze Tips & tricks.

Zoek je artikels uit Gloria Maris betreffende bepaalde families, regio’s, auteurs, … etc?

Raadpleeg dan onze databank (versie 17/05/2024 incl. Vol. 62(4)) en gebruik de filters om te filteren op auteur, familie, genus, regio, … etc.

Ben je geen lid en wens je toch opzoekingen te doen? Dat kan. Wil je een copy bestellen – of je nu lid bent of niet – contacteer dan onze redacteurs.

Zoek je OUDE NUMMERS van Gloria Maris ?

Krijg je als lid wel Gloria Maris maar zoek je een uitgave van vóór jouw tijd?
Ben je geen lid maar zoek je een nummer van Gloria Maris voor je opzoekingen?

Geen probleem. Losse nummers of jaargangen kunnen nog verkregen worden !
HOE? Contacteer David of Albert met de details van je vraag. 
Hou dan wel even rekening met volgende kost:

– Losse nummers van vóór 2012 (A5 formaat): €8,- per nummer
– Losse nummers van na 2011 (A4 formaat): €9,- per nummer
– Volledige jaargang (ongeacht formaat): €25,- per jaargang

Zoek je nog méér nummers dan een volledige jaargang? Contacteer ons dan even en dan zien we wat er kan gedaan worden qua prijs.

Gloria Maris van 1961 tot vandaag

Sedert de oprichting van de vereniging in 1961 wordt voor de leden een tijdschrift uitgegeven onder de naam ‘Gloria Maris’. Dit tijdschrift heeft een hele evolutie doorgemaakt.Tot in 1986 betrof het een gestencilde editie. Deze bevatte naast wetenschappelijke artikels ook algemene informatie over schelpen en schelpenfamilies, korte berichten, reisverslagen e.d.

Sinds 1986, de 25ste jaargang, wordt het tijdschrift gedrukt. Elke jaargang bevatte initieel 6 afleveringen met artikels van hoog wetenschappelijk gehalte. Nadien zijn dat 4 delen per jaar geworden.

Wat staat er zoal in?
– revisies van schelpenfamilies
– beschrijvingen van nieuwe soorten
– inventarisaties van de molluskenfauna in bepaalde gebieden.

De artikels verschijnen meestal in het Engels, maar ook artikels in andere talen kunnen aanvaard worden. Deze graag met Engelstalige synopsis. Het tweede deel over het clubleven is hoofdzakelijk in het Nederlands.