Cancellation / Annulering / Annularion / Stornierung Antwerp shellshow

Cancellation / Annulering / Annularion / Stornierung Antwerp shellshow

Met heel veel spijt in het hart  moeten we de schelpenbeurs, die we eerder al uitstelden naar 29 en 30 augustus, volledig annuleren.
De huidige wetgeving (Covid19) laat een evenement zoals onze beurs nog altijd niet toe en er is geen duidelijkheid wanneer men de wettelijke knoop doorhakt.
Zonder duidelijk perspectief kunnen wij als vereniging de praktische organisatie niet rond krijgen, maar blijven inschrijvingen ook uit of krijgen ook onze standhouders zich niet georganiseerd.
De 30e beurs zal dus voor mei 2021 zijn. We proberen hier zeker een speciale editie van te maken omdat we in 2021 ook het 60-jarige bestaan van onze vereniging vieren.

Avec beaucoup de regret, nous devons annuler complètement la foire aux coquillages, que nous avions précédemment reportée aux 29 et 30 août.
La législation actuelle (Covid19) ne permet toujours pas un événement comme notre shellshow  et on ne sait pas quand la loi sera modifiée.
Sans une perspective claire, nous ne pouvons pas commencer l’organisation pratique, il y a aussi très peu d’inscriptions car nos exposants ne peuvent pas non plus s’organiser.
La 30e Shellshow aura donc lieu en mai 2021. Nous essayons certainement d’en faire une édition spéciale car nous célébrerons également le 60e anniversaire de notre association en 2021.

With a lot of regret, we have to completely cancel the shell fair, which we previously postponed to 29 and 30 August.
Current legislation still does not allow an event such as our shellshow and there is no clarity when when the Covid19 restrictions will be further lifted.
Without a clear perspective, we  cannot complete the practical organization, also there are very little registrations as our exhibitors also cannot get organized in these strange times.
The 30th fair will therefore be held in May 2021. We are certainly trying to make this a special edition because we will also be celebrating the 60th anniversary of our association in 2021.

Mit viel Bedauern müssen wir die Shellshow, die wir zuvor auf den 29. und 30. August verschoben hatten, komplett absagen.
Die derzeitige Gesetzgebung (Covid19) erlaubt eine Veranstaltung wie unsere Shellshow immer noch nicht und es gibt keine Klarheit darüber, wann weitere Lockerungen zulässig sind.
Wir können die praktische Organisation nicht ohne eine klare Perspektive abschließen, es gibt auch wenige Anmeldungen, da sich unsere Aussteller nicht selbst organisieren können.
Die 30. Messe findet daher im Mai 2021 statt. Wir versuchen sicherlich, dies zu einer Sonderausgabe zu machen, da wir auch 2021 den 60. Jahrestag unseres Vereins feiern werden.

Beste wensen en een fijn gezond weekend
Meilleurs voeux et bon week-end sain
Best wishes and have a nice healthy weekend
Beste Wünsche und ein schönes gesundes Wochenende

On behalf of the Kon BvC board

Maandvergadering juni geannuleerd!

Maandvergadering juni geannuleerd!

Beste leden,

Helaas moeten we de maandvergadering van volgende week zondag ook annuleren: de huidige maatregelen i. v. m. de corona-crisis maken het onmogelijk een vergadering te organiseren.

We hebben nu noodgedwongen drie activiteiten moeten schrappen, maar zouden in de traditionele zomerstop misschien wel een vergadering kunnen organiseren. Dit wordt nog besproken met de zaal en we brengen jullie uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte indien dit lukt.

GloriaMaris 58(4), het laatste nummer van de vorige jaargang, zou jullie nu allemaal moeten bereikt hebben na vele maanden wachten op Bpost. Deze week gaat ook het eerste nummer van jaargang 2020 op de post; hopelijk valt het nummer in de smaak.

Verder hopen we dat iedereen nog steeds gezond is en ook de tijd gevonden heeft om wat met onze fijne hobby bezig te zijn.

Hopelijk tot gauw!

Het bestuur,

De links-pagina groeit !

De links-pagina groeit !

Een website leeft en groeit door input van leden en niet-leden. Zo groeit ook de website van onze club gestaag.

Uit onderzoek van de afgelopen dagen (wat doet ne mens anders in lockdown, hé) kwamen weer twee tot nog toe ongekende online databanken van museums naar boven, zijnde die van het museum van Uppsala, en die van Senckenberg (4 museums in één … weet je nog van de kwis?).

Ga gerust je gang en exploreer de online databanken, en laat je inspireren door wat er gevonden kan worden !

Veel plezier ermee !

Maandvergadering juni 2020

Maandvergadering juni 2020

Beste allemaal,

Van enkelen onder jullie kregen we een vraag rond de maandvergadering van juni. Hierbij de actuele stand-van-zaken:

Momenteel wachten we nog op de richtlijnen van de veiligheidsraad van 03/06 betreffende het openstellen van horeca (en dus ook SAC) en toelaten van kleine bijeenkomsten.

Indien daaruit voortvloeit dat we nog geen vergadering kunnen / mogen organiseren, zouden we een alternatief zoeken. We denken er aan om in zulk geval iets digitaal te organiseren zodat we elkaar toch nog kunnen horen / spreken voor de zomerpauze.

We houden jullie verder op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

In memoriam

In memoriam

Deze week kregen we tot onze grote spijt melding van het overlijden van twee van onze leden.


Rik Antonissen
 (27/01/1946 – 16/04/2020) was al lid sinds april 2001.  We kregen het bericht van zijn overlijden pas door deze week.

Rik was geregeld aanwezig op onze maandvergaderingen en sloeg ook geen beurs over.

 

 


Roger Pickery
kwam bij de club in 1965 en is één van de drijvende krachten geweest die de club mee gelaat en vorm gegeven heeft, en schreef zelf ook heel wat artikels voor Gloria Maris.

Bijgevoegde foto van hem komt uit Gloria Maris Vol. 30(2-3) van 1991 – een editie welke in het teken stond van 30 jaar Belgische Vereniging voor Conchyliologie.

 

Veel sterkte gewenst aan familie en vrienden vanwege het bestuur en alle leden van onze club.

HERINNERING: Lidgeld niet vergeten !

HERINNERING: Lidgeld niet vergeten !

Beste allemaal,
Bij nazicht van de aanbetalingen van het lidgeld, vonden wij enkele betalingen voor 2020 nog niet terug.  

We beseffen ook wel dat we elkaar al een tijdje niet gezien hebben doordat de bijeenkomsten afgelast werden in het kader van Corona.  Echter, in deze moeilijke tijden kan de club uw steun zeker gebruiken.  

Niettegenstaande de maandvergaderingen afgelast zijn, is het Bestuur druk aan het werken voor de Club.  De website wordt wekelijks uitgebreider en we gaan enkele investeringen doen om deze nog te verbeteren.  Er is nu reeds een ledenruimte waar je de laatste voordrachten kan terugvinden; deze zal in de toekomst nog aangevuld worden.
Het eerste nummer van Gloria Maris ligt reeds een tijdje bij de drukker (maar deze is nog dicht) en de volgende nummers krijgen ook al vorm.  

Daarnaast proberen we de beurs te organiseren eind Augustus, maar met de nationale en internationale beperkingen kan dit natuurlijk nog niet gegarandeerd worden.  We streven ernaar om tegen eind juni duidelijkheid te kunnen brengen, maar alles hangt natuurlijk af van het Corona virus.

We hopen dat we nog kunnen rekenen op eenieders steun en dat degenen die dat nog niet deden alsnog hun lidmaatschap in orde willen brengen.  

Dit kan simpelweg door €35 (Belgie) of €38 (NL) over te schrijven op volgende rekening:

Belg.Ver. voor Conchyliologie VZW
IBAN: BE47 3200 7488 5080
BIC:  BBRUBEBB

Met dank voor de verhoopte aanbetaling!
Mocht u ondertussen reeds betaald hebben, dan verontschuldigen wij ons voor dit schrijven en kijken ernaar uit om elkaar kortelings weer te mogen begroeten.

NIEUWE AFFICHE BESCHIKBAAR !!!

NIEUWE AFFICHE BESCHIKBAAR !!!

Hoi allemaal,

Na het nieuws van afgelopen weekend over de nieuwe datums voor de beurs, volgt natuurlijk de volgende stap: de affiche bijwerken, en zorgen dat iedereen die kan gebruiken om familie, vrienden en kennissen warm te maken om ons een bezoekje te brengen.

Jullie kunnen deze bijgewerkte affiche vinden op onze website, door aan te loggen, op “Documenten” te klikken, en vervolgens de folder “Affiches beurs” aan te klikken.
Van daar kunnen jullie ze downloaden. Voor de gemakkelijkheid hebben we een .jpg formaat, en een PDF-formaat ter beschikking gesteld.

Hou het veilig in uw kot, en geniet van de tijd om met de hobby bezig te zijn !

Problemen met inloggen? Vraag hulp bij onze webmaster Chris Vos.

SCHELPENBEURS – COVID-19 UPDATE !!!

SCHELPENBEURS – COVID-19 UPDATE !!!

Beste leden,

Zoals in de vorig bericht reeds gezegd, hebben wij de opties voor onze jaarlijkse schelpenbeurs te Edegem goed afgewogen. Gezien de huidige situatie en de onzekerheid van de duur van de maatregelen bij ons, maar ook in andere landen, hebben wij beslist de beurs dit jaar uit te stellen.

De beurs zal daarom dit jaar uitzonderlijk doorgaan tijdens het laatste weekend van de zomermaanden: zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De locatie blijft dezelfde: Kattenbroek te Edegem.

Wij hopen dat het intussen goed gaat met jullie allemaal en dat onze hobby de vele tijd thuis makkelijk invult.

Namens het bestuur.

Corona-update – maandvergadering april geannuleerd – update beurs

Annulatie maandvergadering april – update over onze beurs.

Beste leden,

De huidige maatschappelijke situatie met het COVID-19 virus heeft om uitzonderlijke maatregelen gevraagd en die hebben natuurlijk ook een effect op de werking van onze vereniging. Zo zien wij ons verplicht de maandvergadering van 19 april te annuleren. Als het voor onze spreker past, wordt de presentatie rond digitalisering van collecties naar een latere datum verschoven.

In mei staat dan onmiddellijk onze beurs gepland. Op dit moment bekijken we nog wat hiermee gebeurt, maar mogelijk wordt de beurs uitgesteld naar een latere datum. We houden jullie wel zo snel mogelijk op de hoogte via mail, onze website en facebook pagina.

Dit is jammer, maar er zijn op dit moment veel grotere belangen en we wensen jullie namens het bestuur dan ook allemaal een gezonde nabije toekomst toe met de nodige zorg voor jezelf en de mensen rondom jullie.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Leden-login op onze website

Heb je jouw log-in niet meer? Paswoord vergeten?

Zoals op de maandvergadering van 8 maart aangehaald, kan je als lid van de Koninklijke BVC inloggen op onze website, waardoor je toegang krijgt tot de folder “Documenten”.

In die folder worden o. a. de vorige kwissen opgeslagen, alsook de presentaties van de maandvergaderingen en in de toekomst nog veel meer nuttige informatie.

Heb je die login niet meer, of heb je die nooit ontvangen?

Neem dan contact op met Chris Vos, via wie je jouw gebruikersnaam terug kan vinden, en die je paswoord zal resetten. Chris is bereikbaar via email

Chris [punt] vos1 [at] telenet [punt] be

(zonder spaties, vervang de woorden door tekens, en let op dat je de “1” niet vergeet na de achternaam)

Heb jij ideeën / wensen betreffende informatie die daar ter beschikking wordt gesteld?

Samen kunnen we van onze website een rijk geheel maken. Heb je een idee, geef dat dan gerust door aan Chris of een ander bestuurslid, en dan proberen we daar op korte termijn werk van te maken !